06 34 89 29 00 info@greetjedijk.nl

Bach Bloesemtherapie

De Bach Bloesemtherapie is gebaseerd op de ontdekking van dr. Edward Bach (1886 – 1936). Deze Engelse arts, bacterioloog en homeopaat ontdekte dat de invloed van iemands persoonlijkheid en emoties een grote, in zijn ogen de voornaamste, rol spelen bij het ontstaan van ziekte.

Hij zag namelijk dat vooral díe patiënten ziek werden die niet (meer) opgewassen waren tegen de stress van hun dagelijks leven of die verteerd werden door verdriet of een andere heftige emotie.

Verder merkte hij dat wanneer hij twee mensen met dezelfde ziekte dezelfde medicatie gaf, de ene patiënt genas en de andere niet. Dit sterkte hem in zijn overtuiging dat het niet de situatie of het medicijn is die iemand ziek of beter maakt, maar vooral iemands persoonlijke reactie op datgene wat hem of haar overkomt.

De Bach Remedies

Bach wilde zijn patiënten écht genezen.

Dat betekende dat hij een geneeswijze moest zien te vinden die verder ging dan het onderdrukken van ziektesymptomen. Hij was op zoek naar een geneeswijze die de bron van het leed behandelde: het gebrek aan innerlijk evenwicht.

Bach was er van overtuigd dat de natuur ons geeft wat we nodig hebben. Dus ook de middelen om onze gemoedsrust en veerkracht te herstellen. Daarom beëindigde hij zijn goedlopende praktijk in Londen en begon een zoektocht in de omgeving van zijn geboortegrond Wales. Daar voelde hij zich tot bepaalde planten, bomen en struiken aangetrokken waarvan hij intuïtief de werking aanvoelde. Uiteindelijk kwam hij tot 38 verschillende bloesems waar hij remedies van maakte (een remedie is een extract van een bepaalde bloesem, geconserveerd met alcohol).

Met elkaar vormen deze 38 bloesemremedies een afgerond systeem waarmee iedere gemoedstoestand in balans gebracht kan worden.

Bloesemtherapie is een energetische therapie.
Dat wil zeggen dat de unieke energie van een bepaalde plant op een dragende vloeistof, in dit geval water, wordt overgebracht.
De energetische eigenschappen van de plant herstellen het emotioneel evenwicht.

Enkele voorbeelden van bloesems zijn:

Mustard – bij gevoelens van melancholie en depressie zonder dat daar een duidelijke reden voor bestaat

Oak – bij een overdreven plichts- en verantwoordelijkheidsgevoel tot de uitputting toeslaat

Scleranthus – bij snelle stemmingswisselingen

Hornbeam – voor als je je futloos en vermoeid voelt en opkijkt tegen de sleur en routine van het dagelijks leven

Impatiens – bij overdreven ongeduld, anderen steeds willen opjagen en steigeren bij de minste kritiek

Mimulus – bij concrete angsten, zoals bepaalde fobieën of angst om ouder te worden, ziek te worden, enz.

Walnut – bij ingrijpende ervaringen in het leven en om zich los te maken van het verleden en zich te oriënteren op een nieuw leven

White Chestnut – bij eindeloos gepieker en malende gedachten waardoor slaapproblemen ontstaan

Olive – bij de intense vermoeidheid na een langdurige stress- of ziekteperiode

Crab Apple – bij perfectionisme en overdreven reinheidsfanatisme

Pine – bij een overdreven schuldgevoel, zich overal verantwoordelijk voor voelen en de neiging om steeds “sorry” te zeggen.

Werking

Het uitgangspunt van de Bach Bloesemtherapie is dat er niets wordt gedaan met het ongewenste “de klacht”, maar juist de tegenovergestelde “kwaliteit” wordt versterkt. Een simpel voorbeeld: als “angst” iemand beheerst, dan is dat iets wat in het leven heel veel aandacht krijgt, niet alleen van de persoon in kwestie maar ongetwijfeld ook door de omgeving. Iets wat aandacht krijgt zal gaan groeien, gaan floreren. Nu is het tegenovergestelde van angst de kwaliteit “moed”. Angst en moed zijn allebei een kant van dezelfde medaille. Als angst nu veel aandacht krijgt, zal er weinig overblijven voor moed. De kwaliteit moed zal langzaam wegkwijnen. Door geen aandacht meer te schenken aan de angst maar juist de moed te versterken komt er weer balans tussen beide uitersten. De toegenomen moed helpt iemand om met de angst om te gaan.

Inzicht, verwerking en persoonlijke groei

In het verlengde van hun evenwicht brengende eigenschappen helpen de remedies bij het verwerken van ervaringen. U zult dit onder andere merken doordat u bijvoorbeeld meer gaat dromen of dat u ineens inziet waarom u zich altijd op een bepaalde manier heeft gedragen. Hierdoor kunt u nare ervaringen beter loslaten en andere gevoelens en gedrag ontwikkelen.

Dietmar Krämer

Dr. Bach heeft zijn werk niet kunnen uitbouwen of verfijnen. Wie dat wel deed is Dietmar Krämer, een natuurgeneeskundige uit Duitsland. Hij heeft de geneeswijze van dr. Bach verder uitgediept en een methodiek ontwikkelt waarmee chronische klachten en patronen laag voor laag kunnen worden verwerkt. Een complex probleem zoals een emotioneel trauma kan zo op een bij de persoon passende manier worden behandeld.

Krämer grootste verdienste is zijn ontdekking dat bloesems inwerken op ons chakra – en meridianenstelsel. Bloesemremedies gegeven in een bepaald “spoor” (dat zijn drie bij elkaar passende bloesems) brengen een aan dit spoor gerelateerde meridiaan in balans. Het effect van deze vorm van bloesemtherapie is daarom te vergelijken met acupunctuur.

Binnen dit systeem kunnen naast remedies, edelstenen, etherische oliën, kleur- en klanktherapie worden ingezet om het genezingsproces aan te vullen en te versnellen.

Star Remedies

Naast de Bach Bloesemremedies worden de Star Remedies van Madeleine en Micha Meuwessen ingezet.
Deze bloesemremedies zijn werkzaam bij emotionele problemen en bij problemen met zingeving en bewustwording (de spirituele kant van een klacht).

Ze passen goed in het systeem van Krämer en zorgen ervoor dat u uw emotionele “lagen” sneller af kunt pellen. Voor meer informatie: www.cint.nl.

Ervaringen van anderen:

“Greetje is een warme vrouw met een luisterend oor en een hart van goud. Ze kijkt naar wat er speelt, luistert goed naar wat de ander verteld en vervolgens wordt er in overleg een flesje Bach Bloesems, spagyriek en / of celzouten samengesteld. Daarna gaat het om de ervaring en ik kan alleen maar zeggen dat deze keer op keer meer dan positief is. We zijn samen een reis naar een beter leven aangegaan en daar ben ik zeer dankbaar voor. Ik hoop dat steeds meer mensen de remedies mogen gaan ontdekken. Ze veranderen je niet maar zorgen ervoor dat je meer jezelf wordt. Letterlijk een geschenk uit de natuur”.

Conny Fheer

“Ik kom bij Greetje voor Bach Bloesemtherapie omdat ik ondersteuning nodig had. Ik was heel onzeker, angstig, depressief, enz. Ik ben nu een heel ander persoon. Ik sta dankzij de druppels weer goed in het leven. Ook slik ik geen medicatie tegen depressiviteit meer. Mijn zoon gebruikt ook Bach Bloesems en durft nu bij zijn vriendjes meer voor zichzelf op te komen en wordt weer de vrolijke jongen die hij was. Ook is hij nu minder angstig. Verder kropt hij de dingen die hem dwarszitten minder op”.

Don Guan

“Bachdruppels zijn voor mij een goede ondersteuning geweest tijdens een aantal verwerking- / veranderingsprocessen. Het mooie is dat Greetje voor elke situatie een nieuwe passende combinatie kan maken zodat het precies aansluit bij waar ik op dat moment behoefte aan had. Soms is een reactie enige tijd wat heftiger zichtbaar en voelbaar, maar meestal gaat het heel subtiel en geleidelijk. Het past zich aan, aan mijn lichaam en emoties, aan wat ik op dat moment aankan.”

Gert Sam Son