06 34 89 29 00 info@greetjedijk.nl

Kindercoaching 

Opgroeien gaat vanzelf en meestal gaat dat ook zonder noemenswaardige problemen. Maar soms loopt het niet zo lekker en heeft uw kind behoefte aan een extra steuntje in de rug.

Bij kindercoaching staat het welzijn van uw kind centraal. Het is een laagdrempelige manier van begeleiden en vooral effectief bij kinderen vanaf een jaar of vier, vijf met problemen op sociaal-emotioneel gebied.

Eigen kracht

De meeste kinderen zijn krachtige en slimme mensjes en kunnen heel goed, met steun van volwassenen, oplossingen voor lastige situaties en gevoelens vinden. Als kindercoach help ik uw kind door het hierin te stimuleren.

Die focus op oplossingen geeft energie, (zelf)vertrouwen en zelfredzaamheid. Dat is niet alleen fijn voor het kind maar het komt ook de band met de omgeving (ouders, school, vrienden enz.) ten goede.

Spelenderwijs veranderen

Ik werk niet met een standaardbehandeling; ik kijk naar het kind binnen de eigen situatie en wat het aanspreekt.

Doordat ik zo bij het eigene van het kind aansluit voelt uw kind zich al snel op zijn gemak. Door te tekenen en te schilderen, te praten, verbeeldingsoefeningen te doen en door middel van spel emoties te uiten ontstaat ontspanning. Spelenderwijs leert uw kind dat het zelf veel kan. Zo groeit het zelfvertrouwen en het vermogen om eigen vaardigheden en talenten in te zetten en te ontwikkelen.

Geen therapie

Kindercoaching is geen therapie en het lost geen aangeboren gedragsproblemen op. Het kan wel een bijdrage leveren aan meer wederzijds begrip en een betere communicatie tussen ouder en kind.

Samen of alleen

De coachingstrajecten kunt u als ouder samen met uw kind volgen, maar uw kind kan ook alleen komen. Dit gebeurt altijd in overleg en naar de wensen van ouders en kind.Over het algemeen duren de coachingstrajecten vrij kort (hooguit 5 sessies).

Kindercoaching kan worden ingezet bij:

  • gedragsproblemen (bijv. nerveus, opstandig of teruggetrokken gedrag, pesten, niet willen luisteren)
  • emotionele problemen (bijv. onzekerheid, gebrek aan zelfvertrouwen, angsten, bedplassen, gepest worden
  • verwerkingsproblemen rond overlijden of scheiding
  • hooggevoeligheid
  • problemen met het leren (bijv. een “vol hoofd”, snel afgeleid zijn, enz.)
  • kwesties die het kind zelf als probleem ervaart

Coaching voor jongeren

Jongeren kunnen met heel specifieke, leeftijdsgebonden problemen kampen. Coaching kan helpen bij het vinden van antwoorden op vragen rondom de eigen identiteit, zelfstandigheid en het vinden van een richting in het leven op het gebied van school, werk, relaties, enz.