06 34 89 29 00 info@greetjedijk.nl

Werkwijze

Vaak gaat het eerste contact via de mail, het contactformulier of telefonisch.Mocht je op basis van dit contact meteen al besluiten verder te gaan dan is het eerstvolgende gesprek een intakegesprek. Mocht je nog twijfelen (en dat kan natuurlijk) dan bied ik je de gelegenheid om langs te komen voor een kop koffie, zodat we op ons gemak met elkaar kennis kunnen maken. Coachtrajecten zijn niet bedoeld om heel lang te duren maar wanneer er sprake is van een trauma of een dieperliggend of complexer probleem, dan ligt het voor de hand dat we langer met elkaar optrekken. Afspraken duren gemiddeld anderhalf uur maar ik plan mijn afspraken ruim in zodat het uit kan lopen als de situatie dat vraagt. Binnen een langere sessie is er meer ruimte om ook op een andere manier aan de slag te gaan. Het geeft de mogelijkheid creatief te werken of bloesemremedies uit te zoeken. Met mooi weer kan de coaching ook buiten plaatsvinden.

Mijn manier van coachen

Mijn manier van werken kenmerkt zich door een open, spontane en betrokken benadering die als heel toegankelijk wordt ervaren. Over het algemeen voel ik snel aan wat het onderliggende probleem achter de vraag is zodat we binnen korte tijd bij de kern terecht komen. Ik ga met gemak “de diepte in” maar dat betekent niet dat een sessie zwaar en beladen wordt. We lachen regelmatig en ik benadruk vooral het positieve in jou als persoon en in het proces wat je doormaakt. Iemand zei ooit: “het voelt als een cadeau voor mezelf dat ik bij je kom” en ik hoop dat jij dat ook zo zult ervaren. Ik zorg voor afwisseling in mijn manier van werken zodat alle facetten van het mens-zijn aandacht krijgen. Daarbij kan ik verschillende mogelijkheden inzetten waaronder diverse gesprekstechnieken, spelvormen, NLP, geleide meditaties, creatieve werkvormen en lichaamswerk.

Als coach ben ik niet zozeer sturend maar eerder ruimtegevend. Ik ben er van overtuigd dat jij prima in staat bent je eigen pad te vinden als je maar de gelegenheid krijgt om jezelf in alle vrijheid te onderzoeken. Op die manier kun je je eigen antwoorden vinden en ze in je eigen tempo in je leven inpassen.

Over het algemeen sluit ik, naast dat ik een plan van aanpak als leidraad gebruik, steeds aan bij wat jou op dit moment het meeste bezighoudt. Ik heb ervaren dat wat ‘boven’ ligt vaak een relatie heeft met onderliggende thema’s in je leven. Dit te gebruiken als studiemateriaal houd je ‘bij de les’, levert praktische voorbeelden op en je bent er concreet mee geholpen. Vaak adviseer ik bloesemtherapie of een andere aanvullende therapie omdat je je proces hiermee versneld en veranderingen ‘dieper’ gaan.

Ik vind het belangrijk dat je tevreden bent en dat er resultaat geboekt wordt. Daarom zal ik je regelmatig vragen of de coaching naar wens verloopt of dat er aanpassingen nodig zijn.

Kinderen

Kinderen hebben een kortere spanningsboog. Een coachsessie duurt dan meestal niet langer dan een uur.

Ik houd me aan de beroepscode van de Academie voor Coaching en Counseling

Werkwijze

Vaak gaat het eerste contact via de mail, het contactformulier of telefonisch.Mocht je op basis van dit contact meteen al besluiten verder te gaan dan is het eerstvolgende gesprek een intakegesprek. Mocht je nog twijfelen (en dat kan natuurlijk) dan bied ik je de gelegenheid om langs te komen voor een kop koffie, zodat we op ons gemak met elkaar kennis kunnen maken. Coachtrajecten zijn niet bedoeld om heel lang te duren maar wanneer er sprake is van een trauma of een dieperliggend of complexer probleem, dan ligt het voor de hand dat we langer met elkaar optrekken. Afspraken duren gemiddeld anderhalf uur maar ik plan mijn afspraken ruim in zodat het uit kan lopen als de situatie dat vraagt. Binnen een langere sessie is er meer ruimte om ook op een andere manier aan de slag te gaan. Het geeft de mogelijkheid creatief te werken of bloesemremedies uit te zoeken. Met mooi weer kan de coaching ook buiten plaatsvinden.

Mijn manier van coachen

Mijn manier van werken kenmerkt zich door een open, spontane en betrokken benadering die als heel toegankelijk wordt ervaren. Over het algemeen voel ik snel aan wat het onderliggende probleem achter de vraag is zodat we binnen korte tijd bij de kern terecht komen. Ik ga met gemak “de diepte in” maar dat betekent niet dat een sessie zwaar en beladen wordt. We lachen regelmatig en ik benadruk vooral het positieve in jou als persoon en in het proces wat je doormaakt. Iemand zei ooit: “het voelt als een cadeau voor mezelf dat ik bij je kom” en ik hoop dat jij dat ook zo zult ervaren. Ik zorg voor afwisseling in mijn manier van werken zodat alle facetten van het mens-zijn aandacht krijgen. Daarbij kan ik verschillende mogelijkheden inzetten waaronder diverse gesprekstechnieken, spelvormen, NLP, geleide meditaties, creatieve werkvormen en lichaamswerk.

Als coach ben ik niet zozeer sturend maar eerder ruimtegevend. Ik ben er van overtuigd dat jij prima in staat bent je eigen pad te vinden als je maar de gelegenheid krijgt om jezelf in alle vrijheid te onderzoeken. Op die manier kun je je eigen antwoorden vinden en ze in je eigen tempo in je leven inpassen.

Over het algemeen sluit ik, naast dat ik een plan van aanpak als leidraad gebruik, steeds aan bij wat jou op dit moment het meeste bezighoudt. Ik heb ervaren dat wat ‘boven’ ligt vaak een relatie heeft met onderliggende thema’s in je leven. Dit te gebruiken als studiemateriaal houd je ‘bij de les’, levert praktische voorbeelden op en je bent er concreet mee geholpen. Vaak adviseer ik bloesemtherapie of een andere aanvullende therapie omdat je je proces hiermee versneld en veranderingen ‘dieper’ gaan.

Ik vind het belangrijk dat je tevreden bent en dat er resultaat geboekt wordt. Daarom zal ik je regelmatig vragen of de coaching naar wens verloopt of dat er aanpassingen nodig zijn.

Kinderen

Kinderen hebben een kortere spanningsboog. Een coachsessie duurt dan meestal niet langer dan een uur.

Ik houd me aan de beroepscode van de Academie voor Coaching en Counseling